Anh Nguyen

0
More

Cài đặt WordPress trên Kubernetes

  • Tháng Chín 2, 2021

Bài viết này sẽ giới thiệu cách cài đặt 1 website dùng WordPress trên Kubernetes cluster. Cài đặt MySQL trên Kubernetes MySQL Deployment mysql-deployment.yaml: Sau khi...