Cài đặt bộ thư viện code mẫu cho vi điều khiển PIC

Dòng vi điều khiển PIC của hãng Microchip được sử dụng phổ biến trên thế giới đi cùng với đó, Microchip hỗ trợ môt bộ thư viện cung cấp các ví dụ code ứng dụng khá phong phú: USB, PCPID,Graphic, Android… được viết trên ngôn ngữ C và trình biên dịch MPLAB Để sử dụng bộ thư viện đó các bạn download tại đây
Các bước cài đặt
buoc1
Buoc 2
Buoc 3
Buoc 4
Buoc 5
Buoc 6
Buoc 7
Buoc 8
buoc 9

Share

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *