Chương trình test và điều khiển PID động cơ DC. Chương trình viết bằng C#, vi điều khiển PIC, Proteus. Chương trình đã chạy thực tế và đạt yêu cầu đặt ra, Hệ số Kp, Ki, Kd có thể được dò và hiệu chỉnh online.

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DMko_qEr6GVY img=x:/img.youtube.com/vi/Mko_qEr6GVY/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /]