[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DQrUvFX1O-ng img=x:/img.youtube.com/vi/QrUvFX1O-ng/0.jpg embed=false share=true width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /]

Đồ án môn học: Thiế kế hệ thống cơ điện tử – Đh Bách khoa HCM.

Điều khiển xe hai bánh tự cân bằng và di chuyển trên địa hình phẳng.

Mình dùng cảm biến MPU6050 để đo góc.

2 động cơ 24v-dc encoder 100 xung

Mạch driver L298

MCU: PIC18f4550

Phương pháp điều khiển: LQR