Đoạn video hướng dẫn tạo một project để lập trình cho chip STM32f103 bằng phần mềm Keil uVision, hi vọng sẽ có ích cho các bạn mới làm quen với dòng chip arm

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ_BwDGf7FTs img=x:/img.youtube.com/vi/Z_BwDGf7FTs/0.jpg embed=false share=true width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /] [dl url=”http://sh.st/ebyP6″ title=”Download” desc=”Project mẫu” type=”RAR”]