Bài giảng cung cấp khái niệm cơ bản về hệ điều hành thời gian thực RTOS, khi nói đến RTOS thông thường sẽ có ít nhiều liên quan đến lập trình nhúng. Hãy cùng nắm vài kiến thức cơ bản về RTOS để bắt đầu làm quen với lập trình nhúng.
RTOS

[scribd id=230414715 key=key-SgfSAPQIsmilZae2jlAm mode=scroll] [dl url=”http://sh.st/e5V5W” title=”Download” desc=”RTOS”]