Category: Bài viết

0

Hệ điều hành FreeRTOS

FreeRTOS được nghiên cứu bởi Richardarry với tên ban đầu là FRTOS. Mục đích của FreeRTOS là portable (khả năng linh động) , open source (mã...

Điều khiển xe 2 bánh tự cân bằng

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DQrUvFX1O-ng img=x:/img.youtube.com/vi/QrUvFX1O-ng/0.jpg embed=false share=true width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /] Đồ án môn học: Thiế kế hệ thống cơ điện tử –...