Anh Nguyễn

nvtienanh.info

Cài đặt zimbra mail server trên Kubernetes cluster

2020-09-21 Anh Nguyễndevops

Với nhiệm vụ là Digital Solution Architect, mình được đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống mail server cho công ty thay vì phải thuê bên thứ 3 với chi phí khá đắt đỏ. Hiện tại mình đã xây dựng được DEV server sử dụng Kubernetes, nên việc tiếp theo là tìm kiếm một Mail server mã nguồn mở, có nhiều tính năng: mail, calendar, chat,… tương thích với Outlook, có thể kể đến một vài sản phẩm:

Sau quá trình tìm hiểu và lựa chọn thì mình quyết định lựa chọn Zimbra để deploy trên hệ thống Kubernetes (k8s). Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bước để thiết lập 1 Zimbra mail server tại địa chỉ: mail.my-domain.com

Zimbra

Chuẩn bị

Đầu tiên, bạn phải có 1 Kubernetes cluser để sử dụng, cách cài có thể tham khảo ở bài viết Cài đặt Kubernetes cluster với Microk8s

NGINX Ingress

Trên K8s phải cài đặt 2 Add-on:

  • NGINX Ingress để reverse-proxy web traffic to web services (không biết dịch ra tiếng việt)
  • CertManager dùng để quản lý và tạo chứng chỉ SSL

Về phía server:

  • Cần phải được thiết Reverse DNS trỏ IP máy chủ đến domain mail server
  • Tạo MX record

Cài đặt