0

Deploy Saleor E-commerce trên Kubernetes

Share

Saleor là một nền tảng open source E-commerce đang phát triển nhanh chóng được viết dựa trên Python và Django, bản cập nhật lớn mới nhất giới thiệu một giao diện người dùng được cung cấp bởi API GraphQL và được viết với React và TypeScript.

Hiện tại mình đã triển khai thành công Saleor E-commerce trên Kubernetes cluster cho vài dự án, có nhiều kinh nghiệm về Docker, k8s, backend Python Django. Nếu bạn có nhu cầu có thể liên hệ mình làm Freelance.

Kubernetes yaml files for Saleor