Anh Nguyễn

nvtienanh.info

Hướng dẫn cài SolidWorks C# Add-in Template Visual 2013

2014-12-20 Anh Nguyễnnotes

SolidWorks C# Add-in Template

Đây là thư viện C# dành cho bộ SDK (Software Developement Kit) để các lập trình viên để phát triển các ứng dụng cho SolidWorks trên nền tảng C# một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì SolidWorks cũng cung cấp các Template cho VisualBacsi hoặc VisualC++. Đối với các bản Visual Studio 2010 trở về trước thì bạn chỉ cần cài file SolidWorks API SDK.msi trong thư mục apisdk nằm ở đĩa cài SolidWorks là được. Tuy nhiên với các bản Visual mới hơn ( như mình đang dùng là bản 2013) thì bạn phải tiến hành thêm SolidWorks C# Add-in Template một cách thủ công.

15876147937 0714caf7af

Hình 1. Solidworks API SDK

Tiến hành cài đặt

Vào DVD cài SolidWorks copy thư mục apisdk vào ổ cứng, chẳng hạn mình để ở ổ E

16036563676 1e9ed1c821

Hình 2. Copy thư mục apisdk

Tiếp theo tạo thư mục Extract bên trong thư mục apisdk và đổi tên file Solidworks API SDK.msi thành Solidworks.msi

15876645207 dcd411eab0

Hình 3. Giải nén file msi

msiexec /a e:apisdkSolidWorks.msi /qb TARGETDIR=e:apisdkExtract Tiếp theo vào: E:apisdkExtractPersonalVisual Studio 2010TemplatesProjectTemplates và copy thư mục Visual C# vào thư mục C:UserstienanhDocumentsVisual Studio 2013TemplatesProjectTemplates lưu ý là tienanh thay đổi với máy tính của bạn.

15876359359 dcea86c20d

Hình 4. Bạn đã cài thành công SolidWorks C# Add-in Template vào Visual Studio 2013

Hoàn thành