Anh Nguyễn

nvtienanh.info

Lập trình Genetic Fuzzy Controller

2016-03-23 Anh Nguyễnnotes

Giới thiệu

Ở bài Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox, mình đã giới thiệu cách lập trình Fuzzy controller mà không cần dùng toolbox, điều này giúp dễ dàng chuyển sang code C lập trình trên các thiết bị nhúng. Tiếp theo, bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng giải thuật di truyền (Genetic Algorithms) để tối ưu các rule của bộ fuzzy. Genetic Fuzzy Controller

Mô hình hệ thống

Giải thuật

Code Matlab

Kết quả

[caption id="" align=“aligncenter” width=“980”] Step respense Step respense[/caption]

[caption id="" align=“aligncenter” width=“980”]Fitness Fitness[/caption]

[product id=“3918”]