Giới thiệu

Hôm nay mình làm video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách mô phỏng robot 2 bậc tự do trong Matlab Simulink. Dựa trên đó có thể phát triển lên thêm nhiều ứng dụng.
Scara robot 2DOF
Đầu tiên, sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt tọa độ trong Solidworks sao cho đúng theo quy tắc D-H,sau đó là cách chỉnh sửa ràng buộc để xuất Simmechanic không bị lỗi.Hướng dẫn các bạn sử dụng khối 2dof PID trong simulink để cho chuyển động các khâu khớp.
Thông số kích thước
Scara 2dof

video

Download chương trình