Mô phỏng động học robot Okura A1600III

Mô phỏng động học robot Okura A1600III. Thực hiện nhiệm vụ, dò đầu công tác theo một quỹ đạo cho trước.

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DlSrBpce1VFg img=x:/img.youtube.com/vi/lSrBpce1VFg/0.jpg embed=false share=true width=640 height=360 dock=true controlbar=bottom bandwidth=high autostart=true responsive=4:3 /]


Đăng bởi@nvtienanh
Không gì là không thể.

GitHubTwitterFacebookLinkedIn