0

Cài đặt ERPNext trên Kubernetes

Share

Giới thiệu

ERPNext là một giải pháp mã nguồn mở với người dùng hiện đại. ERPNext được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và được thể hiện dưới dạng một loạt các ứng dụng. Sự đơn giản của ERPNext thể hiện ở chỗ dễ dàng thiết lập, sử dụng các biểu mẫu đơn giản để nhập thông tin về doanh nghiệp của bạn và cho phép bạn trải qua toàn bộ quy trình trong kiểu cài đặt điển hình. Hệ thống ERPNext nổi bật bởi sự rõ ràng và thân thiện với người dùng. Tuy nhiên việc mở rộng ERP để phù hợp với nhu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp lớn hơn là điều khó khăn. Mặc dù đã có các công cụ được xây dựng để thiết kế các biểu mẫu và báo cáo cụ thể, việc thêm các yếu tố phức tạp hơn đòi hỏi việc lập trình thêm. ERPNext miễn phí cho mọi doanh nghiệp cài đặt trên máy chủ của chính họ.

Hiện tại mình đã triển khai thành công ERPNext trên Kubernetes cluster cho một vài doanh nghiệp và dự án. Nếu bạn có nhu cầu có thể liên hệ mình làm Freelance.

Liên hệ

Nếu có nhu cầu, bạn để liên hệ với mình qua: