0

Cài đặt Kubernetes cluster On-premise theo nhu cầu

Share

Giới thiệu

Kubernetes (K8s) là một nền tảng nguồn mở, khả chuyển, có thể mở rộng để quản lý các ứng dụng được đóng gói và các service, giúp thuận lợi trong việc cấu hình và tự động hoá việc triển khai ứng dụng. Kubernetes là một hệ sinh thái lớn và phát triển nhanh chóng. Các dịch vụ, sự hỗ trợ và công cụ có sẵn rộng rãi.

Tên gọi Kubernetes có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có ý nghĩa là người lái tàu hoặc hoa tiêu. Google mở mã nguồn Kubernetes từ năm 2014. Kubernetes xây dựng dựa trên một thập kỷ rưỡi kinh nghiệm mà Google có được với việc vận hành một khối lượng lớn workload trong thực tế, kết hợp với các ý tưởng và thực tiễn tốt nhất từ cộng đồng.

Thông thường, Kubernetes có thể dễ dàng xây dựng và triển khai trên các nền tảng Cloud như AWS, Azure, Google Cloud… Tuy nhiên một vài trường hợp các công ty hoặc dự án muốn xây dựng cho mình một hệ thống K8s riêng thì việc triển khai khá phức tạp và mất rất nhiều thời gian.

Mình đã có kinh nghiệm xây dựng K8s cluster dùng trong vài dự án, nếu bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình để hợp tác.

Liên hệ

Nếu có nhu cầu, bạn để liên hệ với mình qua: