0

Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên Google Sheet (Bản mới)

Share

Kế thừa phiên bản trước Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên Google Sheet, bản nâng cấp này có nhiều tính năng vượt trội giúp bạn quản lý danh mục một cách chặt chẽ và tự động ở nhiều khâu.

Tính năng

Tự động lấy giá cổ phiếu

Phiên bản này cung cấp tính năng tự động cập nhật giá cổ phiếu mỗi 15 phút trong thời gian giao dịch. Dữ liệu giá được lấy từ bàng giá của VNDirect, SSI.

Tự động lưu dữ liệu

Cứ sau mỗi phiên giao dịch, dữ liệu sẽ được tự động lưu lại trên google sheet, từ đó bạn có thể theo dõi hiệu quả đầu tư trong suốt thời gian.

Lịch sử

Theo dõi đồ thị trực quan

Hiệu quả đầu tư và các chỉ số được theo dõi trực quan thông qua các đồ thị, biểu đồ.

Lỗ/Lãi
Tài sản

Theo dõi thông tin giao dịch

Cứ mỗi lần mua bán, bạn chỉ cần nhập một vài thông tin, còn lại sẽ được tự động tính toán.

Video demo