Tiến Anh

1

MPLAB XC8 – Lập trình LCD

Giới thiệu Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách lập trình hiển thị LCD 16×2 bằng PIC 16F877A trên MPLAB X IDE dùng...