Tiến Anh

0

Hệ điều hành FreeRTOS

FreeRTOS được nghiên cứu bởi Richardarry với tên ban đầu là FRTOS. Mục đích của FreeRTOS là portable (khả năng linh động) , open source (mã...