Tiến Anh

Điều khiển xe 2 bánh tự cân bằng

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DQrUvFX1O-ng img=x:/img.youtube.com/vi/QrUvFX1O-ng/0.jpg embed=false share=true width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /] Đồ án môn học: Thiế kế hệ thống cơ điện tử –...

Bộ điều khiển PID số

Bài viết này là để nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiểu biết về bộ điều khiển PID nói chung cho những người mới làm...