Khi kết nối Raspberry với màn hình thông qua bộ chuyển đổi HDMI to VGA sẽ bị lỗi màn hình không hiển thị đúng, bị lệch khung hình, độ phân giải không phù hợp…

HDMI to VGA RaspberryPi

HDMI to VGA RaspberryPi

Để khắc phục điều đó các bạn lấy SDcard ra khỏi Board RaspberryPi và cắm vào máy tính bất kỳ. Dùng trình chỉnh sửa NotePadd++ mở file config.txt
(Màn hình của mình 17ich, độ phần giải 1024×768)

hdmi_drive=2 # HDMI/DVI mode (1=DVI, 2=HDMI)
hdmi_group=2 # HDMI type (1=CEA, 2=DMT)
hdmi_mode=16 # Resolution (9=800x600/60Hz, 16=1024x768/60, 28=1280x800/60)
hdmi_force_hotplug=1 # 1=Force HDMI mode even if no HDMI montor is detected

Như vậy là mình đã chỉnh độ phân giải màn hình thành 1024×768 60Hz thành công