Trang chủGiới thiệuLiên hệ

#embedded
25

Arduino: điều khiển nhiều LED dùng IC 74HC595
Archives
Arduino: điều khiển nhiều LED dùng IC 74HC595
Giới thiệu Với số lượng chân ra vi điều khiển ít, VD muốn điều khiển 16 led ta có thể dung 8 chân…
Anh Nguyễn
Anh Nguyễn
15/05/2021
2 phút
Trang 1 / 5
Tiếp theo
© 2021, Giữ mọi bản quyền

Thông tin

Hợp tácGiới thiệuLiên hệ

Mạng xã hội