Trang chủGiới thiệuLiên hệ

#microk8s
2

Cài Ingress Nginx trên Kubernetes On-premise
Devops
Cài Ingress Nginx trên Kubernetes On-premise
Đây không phải là best practices, không nên sử dụng ở môi trường production. Tại sạo mình làm điều…
Anh Nguyễn
Anh Nguyễn
13/01/2021
1 phút
© 2021, Giữ mọi bản quyền

Thông tin

Hợp tácGiới thiệuLiên hệ

Mạng xã hội