Áp dụng bộ điều khiển Sliding mode điều khiển động cơ

Lời nói đầu Việc điều khiển động cơ là một việc rất quan trọng trong điều khiển hệ thống. Nếu chúng ta có thể nắm giữ...