0
More

Deploy Jenkins trên Kubernetes

  • Tháng Năm 28, 2023

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách deploy Jenkins trên Kubernetes. Với cách deploy này mỗi agent thông thường sẽ được khởi tạo là...