Published on

Bộ công cụ lập trình STM32 trên IDE Eclipse cho Windows

Bài viết này hướng dẫn cài đặt các tools cần thiết để lập trình, debug cho chip STM32 trên IDE Eclipse, các công cụ này đều hoàn toàn miễn phí nên không cần lo ngại vấn đề bản quyền như khi sử dụng Keil uVision hơn nữa mình cảm thấy khá dễ dàng khi trace code trên IDE Eclipse.

Download và cài đặt tools

Bộ công cụ này được download về từ: https://gnu-mcu-eclipse.github.io, các tool cần phải cài đặt:

Nếu bạn lập trình trên Kit STM32 có tích hợp sẵn ST-LINK thì cần nạp lại firmware để có thể Debug được. Trong trường hợp bạn dùng mạch nạp ST-LINK/V2 riêng thì không cần phải thực hiện bước này. Download SEGGER STLinkReflash utility và làm theo hướng dẫn trong video.

Hướng dẫn chi tiết

Chi tiết các bạn có thể xem trong video dưới đây: