Projects

Showcase your projects with a hero image (16 x 9)

Saleor Ecommerce

Saleor Ecommerce

Saleor là một nền tảng open source e-commerce đang phát triển nhanh chóng backend được viết dựa trên Python và Django sử dụng API GraphQL và frontend được viết bằng Nextjs và TypeScript. Hiện tại mình có deploy lên Kubernetes hoặc các Cloud như Azure, AWS, ...

Learn more
Email server Carbonio

Email server Carbonio

Carbonio Mail là một ứng dụng miễn phí dành cho tất cả người dùng Carbonio và Carbonio Community Edition. Carbonio Mail cho phép bạn chuyển mượt mà từ máy tính để bàn sang ứng dụng và truy cập tất cả email, lịch và danh bạ từ điện thoại thông minh và máy tính bảng của bạn.

Learn more