Published on

Hướng dẫn cài SolidWorks C# Add-in Template Visual 2013

SolidWorks C# Add-in Template

Đây là thư viện C# dành cho bộ SDK (Software Developement Kit) để các lập trình viên để phát triển các ứng dụng cho SolidWorks trên nền tảng C# một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì SolidWorks cũng cung cấp các Template cho VisualBacsi hoặc VisualC++. Đối với các bản Visual Studio 2010 trở về trước thì bạn chỉ cần cài file SolidWorks API SDK.msi trong thư mục apisdk nằm ở đĩa cài SolidWorks là được. Tuy nhiên với các bản Visual mới hơn ( như mình đang dùng là bản 2013) thì bạn phải tiến hành thêm SolidWorks C# Add-in Template một cách thủ công.

Hình 1. Solidworks API SDK

Tiến hành cài đặt

Vào DVD cài SolidWorks copy thư mục apisdk vào ổ cứng, chẳng hạn mình để ở ổ E

Hình 2. Copy thư mục apisdk

Tiếp theo tạo thư mục Extract bên trong thư mục apisdk và đổi tên file Solidworks API SDK.msi thành Solidworks.msi

Hình 3. Giải nén file msi

msiexec /a e:apisdkSolidWorks.msi /qb TARGETDIR=e:apisdkExtract

Tiếp theo vào: E:apisdkExtractPersonalVisual Studio 2010TemplatesProjectTemplates và copy thư mục Visual C# vào thư mục C:Users\tienanh\Documents\Visual Studio 2013\Templates\ProjectTemplates lưu ý là tienanh thay đổi với máy tính của bạn.

Hình 4. Bạn đã cài thành công SolidWorks C# Add-in Template vào Visual Studio 2013

Hoàn thành